Ukuleleorkesteret

Ukuleleorkesteret holder til i Bergen. Orkestret ble medlem i NMBOF i 2012.

Kontakt: Jørn Lavoll, orkesterleder.

Man finner ut mer om Ukuleleorkesteret på Facebook.