Aktiviteter

NMBOF arrangerer flere årlige gratis seminar/kurs. Disse seminarer blir støttet av voksenopplæringsmidler og forbundets egen økonomi.

Forbundet holder landsmøte hvert annet år. Neste landsmøte finner sted våren 2018 i Haugesund

NMBOF har gjennom mange år hatt samlende seminarer og konsertreiser til utlandet som faste aktiviteter. Her vises litt av aktivitetene og landene som er besøkt.

Norske Mandoliner&Gitarer (NM&G)