NMBOF

NMBOF står for Norsk Mandolin- og Balalaika Orkester Forbund, og ble stiftet 16. juni 1979. Det er et landsomfattende samarbeids- og interesseorgan for orkestre bestående av mandolin, balalaika, gitar, ukulele og beslektede instrumenter.

Forbundets formål:
  • Skape god kontakt mellom medlemmene og ivareta orkestrenes fellesinteresser.
  • Arbeide for å øke utbredelse av og kjennskap til mandolin, balalaika og beslektede instrumenter.
  • Søke å utvikle undervisningstilbud på slike instrumenter i skolen, kulturskolene og voksenopplæringen.
  • Arbeide med opplæringstilbud også for de andre instrumentene som brukes i orkestrene.
  • Arbeide for å stifte nye orkestre.
  • Arbeide med sikte på å få kontakt og samarbeid med forbund og tilsvarende miljøer utenfor Norge.

Opprinnelig startet det som et forbund kun for mandolinorkestre, men i 1995 ble Norsk Balalaikaorkester tatt opp som medlem. I ettertid har det blitt åpnet opp for flere typer ensembler, og pr. 2017 har forbundet 9 medlemsorkestre. Også et prosjektorkester, Norske Mandoliner & Gitarer, med medlemmer fra flere av orkestrene i tillegg til Danmark og Sverige.

Forbundet arrangerer årlige gratis seminar/kurs som er åpne for alle interesserte. Disse seminarer blir støttet av voksenopplæringsmidler og forbundets egen økonomi.

Ellers støtter også forbundet de ulike medlemmer/orkestre med midler til varierte musikalske formål.

NMBOF er tilsluttet Norsk Musikkråd (NMR), Musikkens studieforbund (MSF), og European Guitar and Mandolin Association (EGMA).

NMBOFs styre fra 2018 til 2022 er:

  • Kari Hartveit: styreleder
  • Reidar Edvardsen: nestleder
  • Deirdre C. P. Smith: kasserer
  • Jan Gulbrandsen: styremedlem