Hegdehaugen skoles mandolaikaorkester

Orkesteret ble stiftet på Hegdehaugen skole i Oslo i 1950-årene.  Instrumentet Mandolaika som betegnes som en krysning av mandolin og balalaika, ble laget av elevene på sløyden. Etterhvert ble instrumentet forbedret ved profesjonell hjelp, og det ble tatt i bruk i sang- og musikkundervisningen.                                                                 I de påfølgende år spredte mandolaikaen seg til skoler over store deler av landet. Det ble dannet orkestre flere steder. Etterhvert som undervisningsoppleggene ble endret gikk instrumentet ut av bruk i skoleverket. Det opprinnelige orkesteret på Hegdehaugen skole eksisterer imidlertid fremdeles med mange av utøverne fra den gang. Orkesteret ble medlem av NMBOF i 2003.

Orkestret er fremdeles aktivt og holder jevnlige konserter. Samtidig arbeider de med å spre kunnskap om Mandolaika både praktisk og musikalsk.

Kontakter: Knut Nygaard, epost: knut-nyg@online.no

Harald Grimsgaard, epost: harald.grimsgaard@ebnett.no

Hjemmeside:  www.mandolaika.com